Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (2014-2020)

 

Elevii care au promovat clasa a VIII-a şi doresc să îşi depună dosar pentru certificatul de orientare şcolară şi profesională vor depune documentaţia necesară după data de 01 septembrie 2021.

Program cu publicul

- Anunţ evaluare psihologică on-line pe durata suspendării activităţiilor didactice (Data publicării: 10.11.2020)

- Informaţii de interes public (Data publicării: 02.11.2020)

- Informaţii de interes public (Data publicării: 26.10.2020)

- Hotararea Consiliului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş privind pentru prevenirea şi limitarea infecţiei de SARS-CoV-2 (Data publicării: 26.10.2020)

- Relaţii cu publicul:

  * Marţi 09:00-15:00  ***Online şi telefonic

  * Joi    09:00-15:00  ***Online şi telefonic

 

Contact:

tel.: 004.0784209385 - asistent social din cadrul SEOSP Maramureş pentru informaţii pentru depunerea dosarelor COSP on-line

tel.: 004.0738927000 - psiholog clinician din cadrul SEOSP Maramureş pentru programarea copilului/elevului de către părinte pentru efectuarea evaluării psihologice on-line

email: seosp@cjraemm.ro

 

Documente necesare întocmirii dosarului privind obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională

- Declaraţie de consimţământ: Declaratie-de-consimtamant-GDPR.PDF

- Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională: Model cerere-tip

- Copie a certificatului de naştere a copilului sau a actului de identitate;

- Copii ale actelor de identitate a părinţilor/reprezentantului legal;

- Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;

- Planul Individualizat de Protecţie (în situaţia copiilor pentru care s-a aplicat ca măsură de protecţie plasamentul);

- Anexa 6 - Factorii de mediu: Model anchetă socială

- Fişa medicală sintetică: Model fişă sintetică

- Certificatul medical tip A5;

  *** În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate şi alte boli - şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia Internaţională a Maladiilor, respectiv CIM-10: Clasificaţia internaţională a maladiilor

- Copie după ultimul certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul;

- Fişa de evaluare psihologică: Model fişă de evaluare psihologică

- Fişa de evaluare psihopedagogică: Model fişă de evaluare psihopedagogică

- Copie a foii matricole(nivel primar/nivel gimnazial/nivel liceal) sau adeverinţă(nivel preşcolar, clasa pregătitoare) care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;

- Copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.

  * Cererea semnată de părinţi/reprezentant legal împreună cu documentele menţionate anterior pot fi depuse de unitatea de învăţământ în condiţiile obţinerii acordului în scris al părinţilor/ reprezentantului legal.

  ** Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus.

  *** Dosarul se trimite pe adresa de mail seosp@cjraemm.ro

 

Documente realizate de către director şi responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale din UPJ

- Informaţii pentru unităţi şcolare (Data publicării: 05.11.2020)

- Adresă lămuriri documente SEOSP: 2019-11-13-6378-adresa-documente-seosp.pdf

- Contract cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau CES: 2019-11-14-anexa-16-model-contract.doc

- Decizie privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale: 2019-11-14-model-decizie-responsabil-de-caz.docx

- Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: 2019-11-14-anexa-15-model-plan-servicii-individualizat.doc(actualizat 11.01.2021)

- Raport de monitorizare: 2019-11-14-model-raport-de-monitorizare.doc

- Şablon curriculă adaptată: Model şablon curriculă adaptată

- Adresă pentru unităţiile de învăţământ privind curriculum adaptat şi certificate de orientare şcolară şi profesională

 

Documente manageriale

- Raportul de activitate al Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională pe anul şcolar 2019-2020 (Data publicarii: 14.09.2020)

- Raportul de activitate al Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională pe anul şcolar 2019-2020 semestrul II(Data publicarii: 14.09.2020)

- Planul managerial al Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională pe anul şcolar 2020-2021 (Data publicarii: 15.09.2020)

- Planul managerial al Serviciului de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională pe anul şcolar 2020-2021 semestrul I(Data publicarii: 15.09.2020)

Arhivă

- 2019-2020 (Data publicării: 14.09.2020)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.