Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (2014-2018)

 

Program cu publicul

- Relaţii cu publicul:

  * Luni, Marţi, Joi 09:00-15:00

  * Vineri      09:00-13:00

Program evaluari

  * Evaluările copiilor/elevilor se efectuează fără programare în intervalul Luni, Marţi, Joi 09:00-15:00 / Vineri 09:00-13:00.

Documente necesare întocmirii dosarului privind obţinerea certificatului de orientare şcolară şi profesională

- Cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară ăi profesională: Model cerere-tip

- Copie a certificatului de naştere a copilului sau a actului de identitate;

- Copii ale actelor de identitate a părinţilor/reprezentantului legal;

- Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este reprezentantul legal al copilului, de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;

- Ancheta socială: Model anchetă socială

- Fişa medicală sintetică: Model fişă sintetică

- Certificatul medical tip A5;

  *** În certificatul medical tip A5 se trece diagnosticul complet - boala principală, bolile asociate şi alte boli - şi codul de boală prevăzut de Clasificaţia Internaţională a Maladiilor, respectiv CIM-10: Clasificaţia internaţională a maladiilor

- Copie după ultimul certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, dacă este cazul;

- Fişa de evaluare psihologică: Model fişă de evaluare psihologică

- Fişa de evaluare psihopedagogică: Model fişă de evaluare psihopedagogică

- Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;

- Copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare.

  *** Cererea semnată de părinţi/reprezentant legal împreună cu documentele menţionate anterior pot fi depuse de unitatea de învăţământ în condiţiile obţinerii acordului în scris al părinţilor/ reprezentantului legal.

  *** Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus.

Documente realizate de către director şi responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale din UPJ

- Contract cu familia copilului cu dizabilităţi şi/sau CES: Model contract

- Decizie privind numirea responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale: Model decizie

- Plan de servicii individualizat pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale: Model plan de servicii

- Raport de monitorizare: Model raport de monitorizare

- Şablon curriculă adaptată: Model şablon curriculă adaptată

- Adresă ISJ Maramureş curriculă adaptată

Management

- Planul managerial al Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicarii: 19.09.2018)

- Planul managerial al Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I(Data publicarii: 19.09.2018)

- Raportul de activitate al Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala pe anul şcolar 2017-2018 (Data publicarii: 10.09.2018)

- Raportul de activitate al Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala pe anul şcolar 2017-2018 semestrul II(Data publicarii: 10.09.2018)

- Atributiile Serviciului de Evaluare si Orientare Scolara si Profesionala

Arhivă

- 2016-2017 (Data publicării: 11.10.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.