Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Cerc pedagogic/Consfături/Şedinţe/Centre metodice (2020-2021)

- Componenta centrelor metodice (Data publicării: 10.10.2019)

- Cerc pedagogic profesori logopezi (Data publicării: 01.11.2019)

 

Cerc pedagogic/Consfături/Şedinţe/Centre metodice (2020-2021)

- Consilierea on-line cu părinţii: 2020-12-17-Consilierea-on-line-cu-parintii.pptx (Data publicării: 17.12.2020)

- Consilierea şcolară on-line cu părinţii: 2020-12-17-Consilierea-scolara-on-line-a-parintilor.ppsx (Data publicării: 17.12.2020)

- Consilierea on-line a elevilor: 2020-12-17-Consilierea-on-line-a-elevilor.pdf (Data publicării: 17.12.2020)

- Consilierea şcolară on-line cu elevii: 2020-12-17-Consilierea-scolara-on-line-cu-elevii.ppt (Data publicării: 17.12.2020)

- Consilierea şcolară on-line cu copiii şi elevii: 2020-12-17-Consilierea-scolara-on-line-cu-copiii-si-elevii.pdf (Data publicării: 17.12.2020)

- Consilierea on-line a cadrelor didactice: 2020-12-17-Consilierea-on-line-a-cadrelor-didactice.pptx (Data publicării: 17.12.2020)

Intalnire tematica - Rolul consilierului scolar in contextul pandemiei

Arhi

- 2019-2020 (Data publicării: 01.09.2018)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.