Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Sistemul de control intern/managerial (2020-2021)

- Codul de etică a personalului didactic şi didactic auxiliar din cadrul CJRAE Maramureş (Data publicării: 22.04.2021)

- Decizia privind numirea Consiliului de Integritate de la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 22.04.2021)

- Decizia privind numirea organizarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de control intern managerial la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 02.04.2021)

- Decizia privind numirea responsabililor cu riscurile la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 02.04.2021)

- Plan de integritate la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 04.03.2021)

 

Sistemul de control intern/managerial (2019-2020)

- Decizia privind aplicarea Codului de Etică la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind comisia de elaborare a Codului de Etică la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind numirea consilierului de etică la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind numirea comisiei de monitorizare la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind numirea responsabililor cu riscurile la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind numirea responsabilului cu centralizarea funcţiilor sensibile la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

- Decizia privind numirea şefilor/coordonatorilor de compartimente la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2019)

 

Sistemul de control intern/managerial (2018-2019)

- Decizia privind numirea sefiilor / coordonatorilor de compartimente de la CJRAE Maramures (Data publicării: 20.09.2018)

- Decizia privind numirea Comisiei de monitorizare de la CJRAE Maramures (Data publicării: 20.09.2018)

- Decizia privind numirea Echipei de gestionare a riscurilor de la CJRAE Maramures (Data publicării: 20.09.2018)

 

Arhiva

Arhiva 2017-2018

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.