Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Mediere şcolară

Program de lucru: 08:00 - 16:00

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii. În învăţământul preuniversitar furnizarea serviciilor de mediere şcolară se desfăşoară conform O.M.E.C.T. nr. 1539/2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar.

  Ce rol are mediatorul şcolar?

  • Are ca sarcină primordială sprijinirea participării tuturor copiilor din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin facilitarea dialogului şcoală-familie-comunitate şi prin dezvoltarea încrederii şi a resprectului faţă de şcoalăîn comunitate şi a respectului şcolii faţă de comunitate.
  • Colaborează cu conducerea unităţii de învăţământ în elaborarea şi implementarea planului de segregare şcolară, cu consiliul părinţiilor, cu autorităţiile locale şi judeţene, cu organizaţiile non-guvernamentale şi cu alţi parteneri în scopul identificării soluţiilor optime pentru asigurarea accesului egal la educaţie al copiilor.
  • Sprijină organizarea de programe pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare (programe de recuperare, programe de intervenţie personalizată, programe de tip "şcoală după şcoală" etc.) şi consiliază familiile dezavantajate privind rolul şi importanţa şcolarizării.

 Îndrumarea metodologică a activităţii mediatorului şcolar revine Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, iar coordonarea şi monitorizarea activităţii acestuia conducerii unităţii/unităţiilor de învăţământ preuniversitar în care mediatorul îşi desfăşoară activitatea.

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.