Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Materiale pentru consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice

 

- Informaţii de interes privind Consilierea psihopedagogică online acordată părinţiilor, cadrelor didactice şi copiilor prin intermediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maremureş (Data publicării: 24.03.2020)

 

Rapoarte de satisfacţie a elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice

 

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru elevi (Data publicării: 11.05.2020)

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru părinţi (Data publicării: 11.05.2020)

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru consilieri şcolari şi logopezi (Data publicării: 11.05.2020)

 

Materiale pentru consilierea psihopedagogică

 

- Material consiliere psihopedagogică - Cum abordezi pozitiv disciplinarea copilului (Data publicării: 09.06.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Stresul la examene - strategii de prevenire şi combatere (Data publicării: 05.05.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Cyberbullying - Agresiunea faţă în faţă la agresiunea online (Data publicării: 05.05.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Provocări in vremuri de criză...Perseverenţa proiectelor noastre (Data publicării: 25.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Provocări în vremuri de criză - Despre autodisciplină (Data publicării: 26.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Legătura dintre părinţi şi copii, mai puternică acum decat oricand!!! (Data publicării: 25.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Cum facem faţă situaţiilor de criză - Gestionarea pozitivă a emoţiilor copiilor noştri!!! (Data publicării: 25.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Sugestii utile pentru părinţi! - Ce facem în situaţii de criză? (Data publicării: 25.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Sunt acasă, dar şi de aici pot face şcoală (Data publicării: 26.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Anxietatea la copii şi adolescenţi (Data publicării: 26.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Ghid de prevenire pe înţelesul tuturor (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Ce sunt poveştile sociale? (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Poveste socială - Ce este coronavirus? (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Tulburările de învăţare pe înţelesul tuturor (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Motivaţia integrării în învăţămantul de masă a copiilor cu CES (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Sugestii şi exemple de bună practică în integrarea elevilor cu CES în învăţământul de masă - ADHD (Data publicării: 27.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Poveşti terapeutice (Data publicării: 28.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Colaborarea consilierilor şcolari cu copiii de vârstă preşcolară şi cu familiile acestora (Data publicării: 28.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Vremuri care schimbă oameni - Vremuri care schimbă minţi (Data publicării: 29.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Colaborarea consilierilor şcolari cu adolescenţii şi părinţii acestora în situaţii de criză (Data publicării: 30.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Consilierea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate (Data publicării: 30.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Colaborarea consilierilor şcolari cu copiii de vârstă şcolară mică şi cu părinţii acestor copii (Data publicării: 30.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Caracteristici şi strategii de intervenţie în cazul copiilor cu sindrom DOWN (Data publicării: 31.03.2020)

- Material consiliere psihopedagogică - Ghid pentru desfăşurarea activităţilor de consiliere non-formală pentru părinţi (Data publicării: 31.03.2020)

Poveşti terapeutice

 

- Calităţile mele

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.