Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

Motto: "Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume." (Mahatma Gandhi)

Director: prof. Bud Cristina Elena

Program de audiente:

  * Marţi: 10:00-12:00

  * Joi:    13:00-15:00

Program de lucru 2020-2021

- Luni-Joi 08:00-16:30 / Vineri 08:00-14:00

0262.211.227 secretariat CJRAE Maramureş

0262.211.228 secretariat CJRAE Maramureş

Program de lucru consiliere psihopedagogică telefonic 2020-2021

- Luni-Vineri 08:00-16:00

0738.923.498 consilier şcolar din cadrul CJAP Maramureş pentru acordarea de servicii de asistenţă psihoeducaţională

0738.897.491 consilier şcolar din cadrul CJAP Maramureş pentru acordarea de servicii de asistenţă psihoeducaţională

Program de lucru serviciu de orientare şcolară şi profesională telefonic 2020-2021

- Marţi şi Joi 09:00-15:00

0784.209.385 asistent social din cadrul SEOSP Maramureş pentru informaţii pentru depunerea dosarelor COSP on-line

0738.927.000 psiholog clinician din cadrul SEOSP Maramureş pentru programarea copilului/elevului de către părinte pentru efectuarea evaluării psihologice on-line

 

MANAGEMENT

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2019-2020(Data publicării: 14.09.2020)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2019-2020 semestrul II(Data publicării: 14.09.2020)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2019-2020 exceptând activităţile la distanţă desfăşurate în perioada suspendării cursurilor (Data publicării: 14.09.2020)

- Planul managerial al CJRAE Maramureş pentru anul şcolar 2020-2021(Data publicării: 14.09.2020)

- Planul managerial al CJRAE Maramureş pentru semestrul I al anului şcolar 2020-2021(Data publicării: 14.09.2020)

- Structura anului şcolar 2020-2021 (Data publicării: 03.09.2020)

- Mesajul Inspectoratului Şcolar Maramureş cu ocazia începerii anului şcolar 2020-2021 (Data publicării: 14.09.2020)

- Mesajul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş cu ocazia începerii anului şcolar 2020-2021 (Data publicării: 03.09.2020)

- Organigrama CJRAE Maramureş (Data publicării: 14.09.2020)

- Codul de etică a CJRAE Maramureş (Data publicării: 15.09.2020)

- Codul de conduită a personalului didactic (Data publicării: 15.09.2020)

- Regulament Intern al CJRAE Maramureş (Data publicării: 15.09.2020)

- Regulament Intern al CJRAE Maramureş - actualizat (Data publicării: 29.09.2020)

- Regulament de Ordine şi Funcţionare al CJRAE Maramureş (Data publicării: 15.09.2020)

- Obligaţia de predare a personalului didactic din cadrul CJRAE Maramureş pentru anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 16.09.2020, actualizare: 22.09.2020)

- Analiza de nevoi a CJRAE Maramureş pentru anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 16.09.2020)

- Plan Comun de Acţiune pentru implementarea unor activităţi de prevenire a consumului ilicit de tutun, alcool şi droguri în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş 2019-2025 (Data publicării: 29.10.2019)

- Plan judeţean de intervenţie educaţională pentru perioada suspendării cursurilor din învăţământ preuniversitar la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 10.11.2020)

- Plan judeţean strategic pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de bullying şi cyber-bullying în şcoală (Data publicării: 03.12.2020)

- Codul anti-bullying al CJRAE Maramureş (Data publicării: 03.12.2020)

- Optiunile scolare ale elevilor de clasa a VIII-a pentru anul scolar 2021-2022 (Data publicării: 03.12.2020)

 

Transparenţa financiară

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş: 2021-03-29-lista-functiilor-transparenta-financiara.pdf (Data publicării: 29.03.2021)

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş: 2020-09-29-lista-functiilor-transparenta-financiara.pdf (Data publicării: 15.09.2020)

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş: 2018-09-28-5324-lista-functiilor-transparenta-financiara.pdf (Data publicării: 30.09.2018)

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Reurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

- Lista functiilor din Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures conform Legii-cadru nr. 153/2018

 

Concursuri posturi

- Lista posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2020-2021 din cadrul CJRAE Maramureş

- Organizare concurs pentru ocuparea posturilor de Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică şi Profesor logoped

 

Publicaţii

- Broşura CJRAE Maramureş - Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (Data publicării: 16.09.2020)

- Broşura CJRAE Maramureş - Proiecte şi campanii educaţionale de succes (Data publicării: 18.05.2020)

 

Anunţuri COVID-19

- Broşură de informare a cadrelor didactice şi a părinţilor despre importanţa vaccinării antiCOVID-19 (Data publicării: 08.06.2021)

- Platforma naţională de informare despre vaccinare COVID-19 (Data publicării: 04.01.2021)

- Platforma naţională de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 (Data publicării: 18.01.2021)

- Instrucţiuni privind utilizarea platformei naţionale de programare pentru vaccinarea împotriva COVID-19 (Data publicării: 18.01.2021)

- Anunţ consiliere psihopedagogică on-line pe durata suspendării activităţiilor didactice (Data publicării: 11.11.2020)

- Adresă înfiinţare linie telefonică consiliere psihopedagogică (Data publicării: 11.11.2020)

- Informaţii de interes public (Data publicării: 02.11.2020)

- Informaţii de interes public (Data publicării: 26.10.2020)

- Hotararea Consiliului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş privind pentru prevenirea şi limitarea infecţiei de SARS-CoV-2 (Data publicării: 26.10.2020)

- Monitorul Oficial nr. 391 din 14 mai 2020, privind Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind înscrierea în învăţământul primar, an şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a alotor acte normative. Pentru învăţământ, art. 34-44 (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordinul nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 (Data publicării: 15.05.2020)

- Adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind măsurile pentru reluarea activităţii in unităţile de invăţămant (Data publicării: 29.04.2020)

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit impreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi in conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Speciale de Urgenţă măsurile pentru reluarea activităţii in unităţile de invăţămant, in condiţii de siguranţă pentru elevi, cadre didactice, personalul din şcoli şi părinţi. (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan naţional de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan judeţean de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan judeţean de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 27.04.2020)

- Ordinul de aprobare a Instrucţiunilor privind asigurarea continuităţii procesului de invăţare la nivelul sistenului de invăţămant preuniversitar (Data publicării: 22.04.2020)

- Activităţi desfăşurate in cadrul CJRAE Maramureş la distanţă, in contextul suspendării cursurilor faţă in faţă, in anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 22.04.2020)

- Masuri aprobate (pentru perioada de suspendare a cursurilor sau in cazul prelungirii acestei perioade) la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 11.03.2020)

- Comunicat privind activitatea de consiliere online (Data publicării: 19.03.2020)

- Acordul parintilor pentru consiliere online (pentru persoanele sub 18 ani) (Data publicării: 19.03.2020)

- Dispozitie privind masurile luate pentru limitarea contactului interpersonal pentru angajaţii CJRAE Maramureş (Data publicării: 19.03.2020)

- Comunicat privind activităţile de relaţii cu publicul (Data publicării: 18.03.2020)

 

Anunţuri generale

Elevii care au promovat clasa a VIII-a şi doresc să îşi depună dosar pentru certificatul de orientare şcolară şi profesională vor depune documentaţia necesară după data de 01 septembrie 2021.

- Aprobarea de către Consiliul Judeţean Maramureş a implementării proiectului: O şansă în plus la educaţie: o şansă pentru viitor! în cadrul Programului Operaţional Capital Uman, Axa priooritară 6 - Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii - 10.i.

- Ordinul Instituţiei Prefectului Maramureş nr. 226 din 29 martie 2021 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

- Ordinul Instituţiei Prefectului Maramureş nr. 91 din 25 februarie 2021 privind reorganizarea Grupului de Lucru Mixt pentru Romi

- Hotărârea Consiliului Judeţean privind stabilierea unor măsuri de organizare şi funcţionare a Echipei Intersectoriale Locale Maramureş (EIL)

- Adresa consilieri şcolari din cadrul cabinetelor şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică din cadrul unităţiilro de învăţământ din judeţul Maramureş (Data publicării: 10.12.2020)

- Anunţ de identificare şi selecţie a grupului ţintă a specialiştilor (Mediator şcolar şi consilier şcolar) care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 05.12.2019)

- Organizare selecţie pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 1 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 2 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 3 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Informaţii şi rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” etapele I & a II-a

- Site-ul proiectului

 

Link-uri utile

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

- Ministerul Educaţiei Naţionale

- Consiliul Judeţean Maramureş

 

Arhi

- 2019-2020 (Data publicării: 14.09.2020)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.