Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Hotărāri ale consiliului de administraţie al CJRAE-MM

 

An şcolar 2018-2019

- HCA nr. 6/17.04.2019 (aprobarea modificării duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, īn contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru Neag Ioana - Liceul Tehnologic "Octavian Goga" Rozavlea + Şcoala Gimnazială Ieud şi Boico Maria - Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte): 2019-04-17-6-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 17.04.2019)

- HCA nr. 5/09.04.2019 (aprobarea cererilor privind efectuarea celor 5 zile lucratoare, programate initial la post in perioada vacantei intersemestriale aferente concediului de odihna, aprobare decont naveta lunara): 2019-04-09-05-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 09.04.2019)

- HCA nr. 4/25.03.2019 (aprobare invoire director CJRAE MM, aprobare preluare sarcini director de catre consilierul scolar cu atributii de coordonator CJAP): 2019-03-25-04-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 25.03.2019)

- HCA nr. 3/07.03.2019 (aprobare reducere normei didactice, aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare decont naveta lunara): 2019-03-07-03-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 07.03.2019)

- HCA nr. 2/22.02.2019 (aporbare documente necesare Evaluarii Psihosomatice a copiilor, conform OMEN nr. 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020): 2019-02-22-02-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.02.2019)

- HCA nr. 1/18.02.2019 (aprobare document centralizator privind obligatia de predare a profesorilor consilieri scolari pentru anul ascolar 2019-2020, aprobare Proiect de incadrare prentu anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Plan managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare decont naveta lunara): 2019-02-18-01-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.02.2019)

- HCA nr. 20/13.02.2019 (aprobare ocupare post in regim plata cu ora, aprobare acordare concediu, aprobare buget pentru anul calendaristic 2019, aprobare buget estimativ pentru anii 2020-2022): 2019-02-13-20-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 13.02.2019)

- HCA nr. 19/30.01.2019 (aprobare cereri de concediu de odihna si programarilor individuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, aprobare cerere mentinere in activitate ca titular, aprobare ocupare post in regim plata cu ora, aprobare reporgramare concediu de odihna, aprobare acordare concediu): 2019-01-30-19-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.01.2019)

- HCA nr. 18/18.01.2019 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2019-01-18-18-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.01.2019)

- HCA nr. 17/12.12.2018 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2018-12-12-17-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 12.12.2018)

- HCA nr. 16/22.11.2018 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2018-11-22-16-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 22.11.2018)

- HCA nr. 15/09.10.2018 (disciplinele opţionale cuprinse īn obligaţia de predare ale profesori consilieri şcolari, obligaţia de predare pentru consilierii şcolari, norme consilieri şcolari, normele profesorilor logopezi, decontare navetă august-septembrie 2018, lista mijloacelor fixe propuse spre casare, lista obiectelor de inventar propuse spre casare, ocuparea postului de consilier şcolar de la Liceul Tehnologic "Alexandru Filipaşcu" Petrova + Şcoala Gimnazială Nr. 1 Leordina + Şcoala Gimnazială Crasna Vişeului, eliberat prin demisie, cu respectarea arr. 103 din OMEN nr. 5485/2017 şi cu OMEN nr. 4959/2013, modificate şi completate): 2018-10-09-15-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.10.2018)

- HCA nr. 14/20.09.2018 (aprobare rapoarte de activitate CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2017-2018, aprobare plan managerial CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2018-2019, aprobare planuri manageriale CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2017-2018 semestrul I, aprobare regulament intern, aprobare cod de conduită, aprobare proiecte judeţene şi locale pentru anul şcolar 2018-2019, aprobare comisii de lucru, aprobare comisii metodice, acordare calificative, abrobare reprogramare concediu de odihnă, aprobare cecere demisie, aprobare perioade de concediu pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic): 2018-09-20-14-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 24.09.2018)

- HCA nr. 13/13.09.2018 (aprobare ocupare posturi în regim plata cu ora, respingere încadrare în regim plata cu ora, aprobare fişe de post pentru anul şcoalar 2018-2019): 2018-09-13-13-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 13.09.2018)

 

An şcolar 2017-2018

- HCA nr. 12/29.08.2018 (aprobare detasari, aprobare post regim plata cu ora): 2018-08-29-12-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 29.08.2018)

- HCA nr. 11/27.08.2018 (Transformare post Coordonator CJAP in post de consilier cu atributii de coordonator CJAP, aprobare detasari, modificari contracte de munca din perioada determinata in perioada nedetermiata, aprobare cerere demisie, aprobare cerere CIC, aprobare decont naveta lunara, aprobare program de lucru CJRAE Maramures): 2018-08-27-11-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.08.2018)

- HCA nr. 10/28.06.2018 (Incetare contract individual de munca, aprobare viabilitate post, aprobare reprogramare concedii): 2018-06-28-10-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.06.2018)

- HCA nr. 9/14.05.2018 (aprobare reprogramare concedii, delegare atributii de serviciu, aprobare decont naveta): 2018-06-14-09-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 14.06.2018)

- HCA nr. 8/31.05.2018 (aprobare ordine de zi, aprobare decont naveta lunara, aprobare nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679/UE, aprobare procedura operationala - Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal, incetare incadrare in regim plata cu ora): 2018-05-31-08-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 31.05.2018)

- HCA nr. 7/27.04.2018 (Validare lista finala pretransfer consimtit, aprobare program de recuperare a zilei de 30 aprilie 2018, aprobare decont naveta, aprobare cerere revenire la post din CIC, aprobare incadrare pe post, aprobare incetare incadrare in regim plata cu ora, aprobare reprogramare concediu, aprobare angajare avocat): 2018-04-27-07-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.04.2018)

- HCA nr. 6/23.03.2018 (Aprobarea concediu de ingrijire a coplilului, aprobare reducere timp de lucru, aprobare decont naveta lunara, aprobare reprogramare zile de concediu): 2018-03-23-06-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.03.2018)

- HCA nr. 5/27.02.2018 (Aprobarea Mapa Evaluare Psihosomatica, incadrare in regim plata cu ora): 2018-02-27-05-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.02.2018)

- HCA nr. 4/14.02.2018 (Aprobare proiect de incadrare, aprobare post de consilier scolar in regim plata cu ora, aprobare rapoarte de activitate si planuri manageriale): 2018-02-14-04-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.02.2018)

- HCA nr. 3/05.02.2018 (Aprobare reducere norma de predare, aprobare decont naveta, aprobare introducere sigla Centenarului in antet): 2018-02-05-03-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.02.2018)

- HCA nr. 2/30.01.2018 (Aprobare concediu de odihna, aprobare mentinere in activitate ca titular, aprobare componenta comisiei de mobilitate pentru anul scolar 2017-2018): 2018-01-30-02-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 01.02.2018)

- HCA nr. 1/16.01.2018 (Reprogramare concediu de odihna, asigurarea obligatiei de predare pentru personalul didactic angajat al CJRAE Maramures, abrobare executie bugetara la nivelul CJRAE Maramures pentru anul financiar 2017, decontare naveta luna decembrie): 2018-01-16-01-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.01.2018)

- HCA nr. 45/21.12.2017 (Reprogramare concediu de odihna, ocuparea postului de consilier scolar in regim plata cu ora, acordare zile de concediu pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic): 2017-12-21-45-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 21.12.2017)

- HCA nr. 44/11.12.2017 (aprobare decont naveta, reprogramare concediu de odihna, aprobare proiect de buget): 2017-12-11-44-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 11.12.2017)

- HCA nr. 43/15.11.2017 (Aprobare programare concedii consilieri si logopezi, aprobare plan managerial comisie curriculum, aprobare planificare activitati comisie metodica logopezi (anuala si semestriala), aprobare retea scolara cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice, aprobare proiecte/campanii, aprobare decont naveta lunara): 2017-11-15-43-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.11.2017)

- HCA nr. 42/26.10.2017 (Aprobare raport de activitate 2016-2017 CJRAE, raport de activitate 2016-2017 CJAP, raport de activitate 2016-2017 SEOSP, raport de activitate 2016-2017 CLI, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJRAE, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJAP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 SEOSP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CLI, decontare naveta lunara): 2017-10-26-42-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.10.2017)

- HCA nr. 41/05.10.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora): 2017-10-05-41-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 05.10.2017)

- HCA nr. 40/28.09.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora, aprobare program de lucru/audiente, avizare achizitie autoturism Dacia Duster): 2017-09-28-40-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.09.2017)

- HCA nr. 39/08.09.2017 (Acordari calificative, numire responsabil redactare/eliberare adeverinte calificative, atribuire sarcini coordonator CLI, aprobare tematica consiliu de administratie si consiliu profesoral CJRAE, reducere norma de lucru): 2017-09-08-39-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 08.09.2017)

- HCA nr. 38/06.09.2017 (Aprobare fise de post/autoevaluare cadre didactice/didactic auxiliar/nedidactic, aprobare portofoliu consilier scolar/profesor logoped, decont naveta aferenta lunii august 2017): 2017-09-06-38-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.09.2017)

 

Arhiva

- 2016-2017 (Data publicării: 11.09.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.