Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Hotărâri ale consiliului de administraţie al CJRAE-MM

 

An şcolar 2020-2021

- HCA nr. 38/12.01.2021 (aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare decont naveta lunara angajati, aprobare numire CA, aprobare organizare concurs ocupare posturi): 2020-01-12-38-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 12.01.2020)

- HCA nr. 37/16.12.2020 (aprobare organigrama CJRAEMM, aprobare concediu ingrijire copil, aprobare achizitionare lampi de dezinfectie cu UV): 2020-12-16-37-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 16.12.2020)

- HCA nr. 36/25.11.2020 (aprobare repartizare 10 posturi la nivelul CJRAE Maramureş, aprobare Cod anti-bullying, aprobare Plan judeţean de prevenire şi combatere bullying, aprobare cerere pensionare): 2020-11-25-36-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 02.12.2020)

- HCA nr. 35/10.11.2020 (aprobare Plan Judetean de interventie scolara, aprobare preluare atributii director pentru perioada concediului de odihna a acestuia, aprobare modificare concediu de odihna, aprobare decont naveta): 2020-11-10-35-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 23.11.2020)

- HCA nr. 34/22.10.2020 (aprobare trecere din scenariul 1 (verde / fata in fata) in scenariul 3 (rosu / online) a angajatilor sediului central al CJRAE Maramures): 2020-10-22-34-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.10.2020)

- HCA nr. 33/16.10.2020 (aprobare concediu de ingrijire a copilului, aprobare decontare naveta lunara, aprobare cereri inscriere la gradul didactic I si II, aprobare proiect dezvoltare resurse umane, aprobare analiza de nevoi pentru formare continua, aprobare concedii de odihna a angajatilor CJRAE Maramures): 2020-10-16-33-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 16.10.2020)

- HCA nr. 32/29.09.2020 (aprobare concediu de ingrijire a copilului, aprobare modificare program de lucru, aprobare rezervare post CJAP, aprobare regim plata cu ora, aprobare reprogramare concediu de odihna, luare la cunostinta infiintare grupa sindicala la nivelul CJRAE Maramures): 2020-09-29-32-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 29.09.2020)

- HCA nr. 31/14.09.2020 (aprobare ocupare posturi în regim plata cu ora, aprobare scenariu desfăşurare activităţi CJRAE MM pentru săptămâna 14-18 septembrie 2020): 2020-09-14-31-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 14.09.2020)

- HCA nr. 30/10.09.2020 (aprobare Raport de Activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de Activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestru II, aprobare Raport de Activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de Activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul II, aprobare Raport de Activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de Activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul II, aprobare Raport de Activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de Activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestru II, aprobare Raport de Activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de Activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, semestrul II, aprobare Plan Managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2020-2021, aprobare Plan Managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2020-2021 semestrul I, aprobare Plan Managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2020-20210, aprobare Plan Managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2020-2021 semestrul I, aprobare Plan Managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2020-2021, aprobare Plan Managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2020-2021 semestrul I, aprobare Plan Managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2020-2021, aprobare Plan Managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2020-2021 semestrul I aprobare Plan Managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2020-2021, aprobare Plan Managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2020-2021 semestrul I, aprobare organigrama, aprobare Regulament Intern(RI), aprobare Regulament de Organizare si Functionare(ROF), aprobare proiecte judetene si locale pentru anul scolar 2020-2021, aprobare comisii metrodica, aprobare fise de evaluare/autoevaluare, aprobare fise de post, etc.): 2020-09-10-30-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 14.09.2020)

 

An şcolar 2019-2020

- HCA nr. 29/28.08.2020 (aprobare concediu de creştere a copilului, aprobare modificare contract de muncă, aprobare decontare navetă lunară aferentă lunii august): 2020-08-28-29-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 29.08.2020)

- HCA nr. 28/07.08.2020 (aprobare concediu de creştere a copilului, aprobare decontare navetă lunară aferentă lunii iulie): 2020-08-07-28-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 07.08.2020)

- HCA nr. 27/23.07.2020 (aprobare concediu de creştere a copilului, aprobare decontare navetă lunară aferentă lunii iunie): 2020-07-23-27-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 23.06.2020)

- HCA nr. 26/23.06.2020 (aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare delegare atributii director pe perioada concediului de odihna a directorului CJRAE Maramures, aprobare concedii de odihna a personalului didactic al CJRAE Maramures, aprobare numire secretar Consiliu de Administratie): 2020-06-23-26-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 23.06.2020)

- HCA nr. 25/10.06.2020 (aprobare detasare in interesul invatamantului pe post in cadrul SEOSP in anul scolar 2020-2021;aprobaqre prelungire durata dontract individual de munca in anul scolar 2020-2021;aprobare decont navetă lunară): 2020-06-10-25-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 10.06.2020)

- HCA nr. 24/21.05.2020 (aprobare documente necesare evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2020 -31 decembrie 2020, s-au întors din străinătate sau nu au frecventat grădiniţa, conform reglementările în vigoare; aprobare program de lucru SEOSP pentru perioada stării de alertă instituită pe teritoriul României; aprobare alocare de fonduri pentru achiziţia de bunuri şi materiale necesare igienizării/dezinfecţiei sediului instituţiei; aprobare desemnare persoană care monitorizează starea de sănătate a copiilor/părinţilor/reprezentanţi legali/cadrelor didactice care evaluează nivelul de dezvoltare a copiilor; aprobare desemnare persoană de legătură cu Direcţia de Sănătate Publică Maramureşaprobare schemă de delimitare/semnalizare a circuitului în incinta instituţiei pentru personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic/copii/părinţi/reprezentanţi legali; sprobarea anexelor la fişă-cadru a postului şi fişă-cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării calificativului anual pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; aprobarea achiziţiei de materiale pentru monitorizare/dezinfecţie/igienizare; aprobare achiziţionare curs de formare profesională pentru consilierii şcolari angajaţ la CJRAE Maramureş;aprobare decont navetă lunară; aprobare lucrări de finisaje şi reparaţii.): 2020-05-21-24-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 21.05.2020)

- HCA nr. 23/23.04.2020 (aprobarea Planului judeţean de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor la nivelul CJRAE Maramureş): 2020-04-23-23-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 23.04.2020)

- HCA nr. 22/11.03.2020 (aprobarea masurilor, a programului de lucru, a activitatilor desfasurate de personalul angajat al CJRAE Maramures pentru perioada suspendarii cursurilor 11.03.2020 - 22.03.2020): 2020-03-11-22-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 11.03.2020)

- HCA nr. 21/10.03.2020 (aprobarea cerere revenire pe post, aprobare cerere renuntare la incadrare in regim plata cu ora, aprobare ocupare post de consilier scolar normat, aprobare decont naveta lunara, aprobare cerere reprogramare concediu de odihna): 2020-03-10-21-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 10.03.2020)

- HCA nr. 20/20.02.2020 (aprobarea documentelor de lucru necesare CJRAE Maramures pentru organizarea in conditii optime a evaluarii psihosomatice a copiilor in vederea inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021, in conformitate du OMEN nr 3277/17.02.2020 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020-2021): 2020-02-20-20-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 20.02.2020)

- HCA nr. 19/13.02.2020 (aprobare numar de ore de predare cuprinse in obligatia a consilierilor scolari, aprobare propunerilor identificare de CA al CJRAE Maramures privind redistribuirea unitatilor de invatamant intre cabinetele scolare/intercolare existente, aprobare cereri de reducere a normei didactice de predare-invatare-evaluare, aprobare decont naveta lunara personal CJRAE Maramures, aprobare ocupare post in regim plata cu ora, aprobare Proiect de buget pentru anul 2020): 2020-02-13-19-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 13.02.2020)

- HCA nr. 18/28.01.2020 (aprobare Raport de activitate pe semestrul I an scolar 2019-2020 CJRAE, aprobare Raport de activitate pe semestrul I an scolar 2019-2020 CJAP, aprobare Raport de activitate pe semestrul I an scolar 2019-2020 CLI, aprobare Raport de activitate pe semestrul I an scolar 2019-2020 CCP, aprobare Raport de activitate pe semestrul I an scolar 2019-2020 SEOSP, aprobare Plan managerial semestrul II an scolar 2019-2020 CJRAE, aprobare Plan managerial semestrul II an scolar 2019-2020 CJAP, aprobare Plan managerial semestrul II an scolar 2019-2020 CLI, aprobare Plan managerial semestrul II an scolar 2019-2020 CCP, aprobare Plan managerial semestrul II an scolar 2019-2020 SEOSP, Aprobare decont naveta, aprobare cerere mentinere in activitate, aprobare calificativ personal nedidactic, aprobare numar suplimentar de zile de odihna personalului didactic auxiliar si nedidactic, aprobare concedii de odihna personal didactic auxiliar si nedidactic, aprobare Proiectului de buget CJRAEMM pentru anul financiar 2020): 2020-01-28-18-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.01.2020)

- HCA nr. 17/20.12.2019 (aprobare cerere reprogramare concediu de odihna, aprobare delegare atributii director CJRAE MM pe perioada vacantei intersemestriale, aprobare decont naveta, aprobare achizitionare bunuri): 2019-12-20-17-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 20.12.2019)

- HCA nr. 16/27.11.2019 (aprobare reporgamare concediu de odihna, aprobare modificare program de lucru, aprobare decont naveta): 2019-11-27-16-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 27.11.2019)

- HCA nr. 15/24.10.2019 (aprobarea programarii concediului de odihna al consilierilor scolari aferent anului scolar 2019-2020, aprobarea programarii concediului de odihna al profesorilor logopezi aferent anului scolar 2019-2020, aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare Plan comun de actiune pentru implementarea Strategiei judetene Antidrog in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Maramures - 2019-2025, aprobare Fisa de consiliere psihopedagogica, aprobare Fisa de terapie logopedica, aprobare Plan incidente critice la nivelul CAP/CLI): 2019-10-24-15-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 24.10.2019)

- HCA nr. 14/16.10.2019 (aprobare disciplinelor optional cuprinse in obligatia de predare a consilierilor scolari pentru anul 2019-2020, aprobarea orelor din obligatia de predare pentru consilieri scolari in anul 2019-2020, aprobarea arondari UPJ, aprobarea normelor consilierilor scolari pentru anul 2019-2020, aprobarea normelor profesorilor logopezi pentru anul 2019-2020, aprobarea decontarii navetei lunare, aprobarea Proiectului strategic de dezvoltare institutionala (PDI) in forma revizuita): 2019-10-16-14-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 16.10.2019)

- HCA nr. 13/19.09.2019 (aprobare ocupare posturi vacante/rezervate in regiom plata cu ora): 2019-09-19-13-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 19.09.2019)

- HCA nr. 12/18.09.2019 (aprobare ocupare posturi vacante/rezervate in regiom plata cu ora): 2019-09-18-12-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 18.09.2019)

- HCA nr. 11/12.09.2019 (aprobare Raport de Activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019, aprobare Raport de Activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestru II, aprobare Raport de Activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019, aprobare Raport de Activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Raport de Activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019, aprobare Raport de Activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Raport de Activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019, aprobare Raport de Activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestru II, aprobare Raport de Activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019, aprobare Raport de Activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019, semestrul II, aprobare Plan Managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Plan Managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul I, aprobare Plan Managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Plan Managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul I, aprobare Plan Managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Plan Managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul I, aprobare Plan Managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Plan Managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul I aprobare Plan Managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2019-2020, aprobare Plan Managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2019-2020 semestrul I, aprobare organigrama, aprobare Regulament Intern(RI), aprobare Regulament de Organizare si Functionare(ROF), aprobare proiecte judetene si locale pentru anul scolar 2019-2020, aprobare comisii metrodica, aprobare fise de evaluare/autoevaluare, aprobare fise de post, etc.): 2019-09-12-11-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 12.09.2019)

 

An şcolar 2018-2019

- HCA nr. 10/14.08.2019 (aprobare cerere privind detasare la cerere, aprobare cerere reprogramare concediu de odihna, aprobare cerere de invoire, aprobare decontare naveta lunara): 2019-08-14-10-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 14.08.2019)

- HCA nr. 9/12.07.2019 (aprobare cerere privind pensionarea anticipata, aprobare cerere reprogramare concediu de odihna, aprobare decontare naveta lunara): 2019-07-12-09-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 12.07.2019)

- HCA nr. 8/05.06.2019 (aprobare procedura de achizitie a voucherelor de vacanta la nivelul CJRAE MM, aprobare cerere revenire pe post, aprobare decont naveta aferenta lunii mai, aprobare sume alocate pentru achitarea integrala a dobanzilor legale aferente Hotararilor Judecatoresti, aprobare cerere modificare program de lucru, aprobare cereri de reprogramare concediu de odihna, aprobare cererii directorului CJRAE MM pentru delegarea atributiilor de serviciu si predarea tuturor prerogativelor functiei de director pe perioada de concediu de odihna): 2019-06-05-08-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 05.06.2019)

- HCA nr. 7/16.05.2019 (aprobarea intorducerii in aplicaţia naţională a MEN a postului de profesor logoped la Scoala Gimnazială Avram Iancu Baia Mare +Grădiniţa ci Program Prelungit Step by Step Baia Mare+Grădiniţa Cu Program Normal nr. 13 Baia Mare, aprobare decont navetă lunară pentru angajaţi ai CJRAE MM pe luna aprilie 2019): 2019-05-16-07-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 16.05.2019)

- HCA nr. 6/17.04.2019 (aprobarea modificării duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei pentru Neag Ioana - Liceul Tehnologic "Octavian Goga" Rozavlea + Şcoala Gimnazială Ieud şi Boico Maria - Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte): 2019-04-17-6-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 17.04.2019)

- HCA nr. 5/09.04.2019 (aprobarea cererilor privind efectuarea celor 5 zile lucratoare, programate initial la post in perioada vacantei intersemestriale aferente concediului de odihna, aprobare decont naveta lunara): 2019-04-09-05-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 09.04.2019)

- HCA nr. 4/25.03.2019 (aprobare invoire director CJRAE MM, aprobare preluare sarcini director de catre consilierul scolar cu atributii de coordonator CJAP): 2019-03-25-04-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 25.03.2019)

- HCA nr. 3/07.03.2019 (aprobare reducere normei didactice, aprobare reprogramare concediu de odihna, aprobare decont naveta lunara): 2019-03-07-03-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 07.03.2019)

- HCA nr. 2/22.02.2019 (aporbare documente necesare Evaluarii Psihosomatice a copiilor, conform OMEN nr. 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2019-2020): 2019-02-22-02-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.02.2019)

- HCA nr. 1/18.02.2019 (aprobare document centralizator privind obligatia de predare a profesorilor consilieri scolari pentru anul ascolar 2019-2020, aprobare Proiect de incadrare prentu anul scolar 2019-2020, aprobare Raport de activitate CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Raport de activitate CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul I, aprobare Plan managerial CJRAE Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CJAP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CLI Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial SEOSP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare Plan managerial CCP Maramures pentru anul scolar 2018-2019 semestrul II, aprobare decont naveta lunara): 2019-02-18-01-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.02.2019)

- HCA nr. 20/13.02.2019 (aprobare ocupare post in regim plata cu ora, aprobare acordare concediu, aprobare buget pentru anul calendaristic 2019, aprobare buget estimativ pentru anii 2020-2022): 2019-02-13-20-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 13.02.2019)

- HCA nr. 19/30.01.2019 (aprobare cereri de concediu de odihna si programarilor individuale pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, aprobare cerere mentinere in activitate ca titular, aprobare ocupare post in regim plata cu ora, aprobare reporgramare concediu de odihna, aprobare acordare concediu): 2019-01-30-19-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.01.2019)

- HCA nr. 18/18.01.2019 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2019-01-18-18-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.01.2019)

- HCA nr. 17/12.12.2018 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2018-12-12-17-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 12.12.2018)

- HCA nr. 16/22.11.2018 (aprobare decontare naveta pemtru personalul angajat): 2018-11-22-16-hca-cjraemm.PDF (Data publicării: 22.11.2018)

- HCA nr. 15/09.10.2018 (disciplinele opţionale cuprinse în obligaţia de predare ale profesori consilieri şcolari, obligaţia de predare pentru consilierii şcolari, norme consilieri şcolari, normele profesorilor logopezi, decontare navetă august-septembrie 2018, lista mijloacelor fixe propuse spre casare, lista obiectelor de inventar propuse spre casare, ocuparea postului de consilier şcolar de la Liceul Tehnologic "Alexandru Filipaşcu" Petrova + Şcoala Gimnazială Nr. 1 Leordina + Şcoala Gimnazială Crasna Vişeului, eliberat prin demisie, cu respectarea arr. 103 din OMEN nr. 5485/2017 şi cu OMEN nr. 4959/2013, modificate şi completate): 2018-10-09-15-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 18.10.2018)

- HCA nr. 14/20.09.2018 (aprobare rapoarte de activitate CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2017-2018, aprobare plan managerial CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2018-2019, aprobare planuri manageriale CJRAE, CJAP, CLI, SEOSP, CCP, pentru anul şcolar 2017-2018 semestrul I, aprobare regulament intern, aprobare cod de conduită, aprobare proiecte judeţene şi locale pentru anul şcolar 2018-2019, aprobare comisii de lucru, aprobare comisii metodice, acordare calificative, abrobare reprogramare concediu de odihnă, aprobare cecere demisie, aprobare perioade de concediu pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic): 2018-09-20-14-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 24.09.2018)

- HCA nr. 13/13.09.2018 (aprobare ocupare posturi în regim plata cu ora, respingere încadrare în regim plata cu ora, aprobare fişe de post pentru anul şcoalar 2018-2019): 2018-09-13-13-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 13.09.2018)

 

An şcolar 2017-2018

- HCA nr. 12/29.08.2018 (aprobare detasari, aprobare post regim plata cu ora): 2018-08-29-12-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 29.08.2018)

- HCA nr. 11/27.08.2018 (Transformare post Coordonator CJAP in post de consilier cu atributii de coordonator CJAP, aprobare detasari, modificari contracte de munca din perioada determinata in perioada nedetermiata, aprobare cerere demisie, aprobare cerere CIC, aprobare decont naveta lunara, aprobare program de lucru CJRAE Maramures): 2018-08-27-11-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.08.2018)

- HCA nr. 10/28.06.2018 (Incetare contract individual de munca, aprobare viabilitate post, aprobare reprogramare concedii): 2018-06-28-10-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.06.2018)

- HCA nr. 9/14.05.2018 (aprobare reprogramare concedii, delegare atributii de serviciu, aprobare decont naveta): 2018-06-14-09-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 14.06.2018)

- HCA nr. 8/31.05.2018 (aprobare ordine de zi, aprobare decont naveta lunara, aprobare nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului 2016/679/UE, aprobare procedura operationala - Protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal, incetare incadrare in regim plata cu ora): 2018-05-31-08-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 31.05.2018)

- HCA nr. 7/27.04.2018 (Validare lista finala pretransfer consimtit, aprobare program de recuperare a zilei de 30 aprilie 2018, aprobare decont naveta, aprobare cerere revenire la post din CIC, aprobare incadrare pe post, aprobare incetare incadrare in regim plata cu ora, aprobare reprogramare concediu, aprobare angajare avocat): 2018-04-27-07-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.04.2018)

- HCA nr. 6/23.03.2018 (Aprobarea concediu de ingrijire a coplilului, aprobare reducere timp de lucru, aprobare decont naveta lunara, aprobare reprogramare zile de concediu): 2018-03-23-06-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.03.2018)

- HCA nr. 5/27.02.2018 (Aprobarea Mapa Evaluare Psihosomatica, incadrare in regim plata cu ora): 2018-02-27-05-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.02.2018)

- HCA nr. 4/14.02.2018 (Aprobare proiect de incadrare, aprobare post de consilier scolar in regim plata cu ora, aprobare rapoarte de activitate si planuri manageriale): 2018-02-14-04-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.02.2018)

- HCA nr. 3/05.02.2018 (Aprobare reducere norma de predare, aprobare decont naveta, aprobare introducere sigla Centenarului in antet): 2018-02-05-03-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.02.2018)

- HCA nr. 2/30.01.2018 (Aprobare concediu de odihna, aprobare mentinere in activitate ca titular, aprobare componenta comisiei de mobilitate pentru anul scolar 2017-2018): 2018-01-30-02-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 01.02.2018)

- HCA nr. 1/16.01.2018 (Reprogramare concediu de odihna, asigurarea obligatiei de predare pentru personalul didactic angajat al CJRAE Maramures, abrobare executie bugetara la nivelul CJRAE Maramures pentru anul financiar 2017, decontare naveta luna decembrie): 2018-01-16-01-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 16.01.2018)

- HCA nr. 45/21.12.2017 (Reprogramare concediu de odihna, ocuparea postului de consilier scolar in regim plata cu ora, acordare zile de concediu pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic): 2017-12-21-45-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 21.12.2017)

- HCA nr. 44/11.12.2017 (aprobare decont naveta, reprogramare concediu de odihna, aprobare proiect de buget): 2017-12-11-44-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 11.12.2017)

- HCA nr. 43/15.11.2017 (Aprobare programare concedii consilieri si logopezi, aprobare plan managerial comisie curriculum, aprobare planificare activitati comisie metodica logopezi (anuala si semestriala), aprobare retea scolara cabinete de asistenta psihopedagogica/cabinete logopedice, aprobare proiecte/campanii, aprobare decont naveta lunara): 2017-11-15-43-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 22.11.2017)

- HCA nr. 42/26.10.2017 (Aprobare raport de activitate 2016-2017 CJRAE, raport de activitate 2016-2017 CJAP, raport de activitate 2016-2017 SEOSP, raport de activitate 2016-2017 CLI, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJRAE, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CJAP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 SEOSP, plan managerial (anual si semestrul I) 2017-2018 CLI, decontare naveta lunara): 2017-10-26-42-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 26.10.2017)

- HCA nr. 41/05.10.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora): 2017-10-05-41-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 05.10.2017)

- HCA nr. 40/28.09.2017 (Aprobare ocupare posturi vacante in regim plata cu ora, aprobare program de lucru/audiente, avizare achizitie autoturism Dacia Duster): 2017-09-28-40-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 28.09.2017)

- HCA nr. 39/08.09.2017 (Acordari calificative, numire responsabil redactare/eliberare adeverinte calificative, atribuire sarcini coordonator CLI, aprobare tematica consiliu de administratie si consiliu profesoral CJRAE, reducere norma de lucru): 2017-09-08-39-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 08.09.2017)

- HCA nr. 38/06.09.2017 (Aprobare fise de post/autoevaluare cadre didactice/didactic auxiliar/nedidactic, aprobare portofoliu consilier scolar/profesor logoped, decont naveta aferenta lunii august 2017): 2017-09-06-38-hca-cjraemm.pdf (Data publicării: 06.09.2017)

 

Arhiva

- 2016-2017 (Data publicării: 11.09.2017)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.