Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Mecanisme de colectare a feed-back-ului de la elevi, părinţi şi a cadre didactice

 

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru elevi (Data publicării: 11.05.2020)

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru părinţi (Data publicării: 11.05.2020)

- Raport al Studiului de satisfacţie privind activităţile educaţionale derulate on-line la nivelul CJRAE Maramureş pentru consilieri şcolari şi logopezi (Data publicării: 11.05.2020)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.