Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

 

 

 

Activitatea SEOSP pe perioada stării de alertă

- Informaţii de interes public privind activitatea SEOSP din cadrul CJRAE MM pe perioada stării de alertă (Data publicării: 21.05.2020)

- Procedura operaţională - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor în contextul respectării măsurilor igieno-sanitare de prevenire şi combatere a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 21.05.2020)(Data actualizare: 02.06.2020)

- Chestionar - angajat/părinte/reprezentant legal al copilului pentru care s-a solicitat evaluarea nivelului de dezvoltare (Data publicării: 21.05.2020)

- Declaraţie de consimţământ (Data publicării: 22.05.2020)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.