Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter temporar (2020-2021)

 

Comisia de salarizare şi verificare a încadrării

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de îndrumare a întocmirii şi implementării unui CDŞ şi de monitorizare - consiliere a derulării activităţilor de predare-învăţare

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de informare şi consiliere privind cariera

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de evaluare a personalului nedidactic

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabililor de înregistrarea şi gestionarea documentelor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

+ Arhivă (Data publicării: 16.06.2020)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.