Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter permanent (2020-2021)

 

Comisia pentru curriculum

- Decizia coordonatori comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia pentru programe şi proiecte educative

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia perfectionare şi formare continuă

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de securitate şi siguranţă în muncă şi pentru situaţii de urgenţă

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

- Decizia comitetului (Data publicării: 16.06.2020)

 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

+ Arhivă (Data publicării: 16.09.2020)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.