Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter ocazional (2020-2021)

 

Comisia de cercetarea a faptelor care constituie abateri disciplinare savarsite de personalul salariat

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de îndrumare a debutanţilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabililor cu implementarea colectării selective a deşeurilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de etică

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de consultare a forumului directorilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de asigurare şi control a circulaţiei informaţiei

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de inventariere şi casare a patrimoniului

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia paritară

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de promovare a imaginii CJRAE Maramureş

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia privind protecţia civilă şi siguranţă civică

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia purtătorilor de cuvânt

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabililor de relaţiile cu publicul

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia pentru actualizarea site-ului

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

+ Arhivă (Data publicării: 03.10.2019)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.