Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Comisii cu caracter general (2020-2021)

 

Consiliul de administraţie

- Decizia consiliului (Data publicării: 16.09.2020)

 

Secretarul consiliului de administraţie

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Consiliul profesoral

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Secretarul consiliului profesoral

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Coordonator al Centrelor logopedice interşcolare

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de mobilitate

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de selectare şi arhivare a documentelor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia de recepţie a produselor, a serviciilor şi a lucrărilor

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Responsabilul de achiziţii publice

- Decizia responsabilului (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabililor EduSal şi ITM

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabililor cu sigiliul

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia responsabil cu Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

 

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

- Decizia comisiei (Data publicării: 16.09.2020)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.