Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul primar (2020-2021)

 

Noutăţi legislative

- Informaţii pentru părinţi, cadre didactice (Data publicării: 21.05.2020)

- ORDIN nr. 4244/2020 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020 - 2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 (Data publicării: 21.05.2020)

- Procedura Operaţională - Realizarea evaluării nivelului de dezvoltare a copiilor în contextul respectării măsurilor igieno-sanitare de prevenire şi combatere a infecţiei cu SARS-CoV-2 la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 21.05.2020) (Data actualizare: 02.06.2020

- Programarea consilierilor şcolari şi a profesorilor logopezi pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor în vederea înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 21.05.2020)

- Chestionar pentru angajaţi/părinţi/reprezentanţi legali al copilului pentru care s-a solicitat evaluarea nivelului de dezvoltare (Data publicării: 21.05.2020)

- Cerere pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului (Data publicării: 21.05.2020)

- Recomandare pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului (Data publicării: 21.05.2020)

Legislaţie

- Adresă privind amânarea începerii şcolarizarii la vârsta de 6 ani (Data publicării: 21.02.2020)

- Ordinul Ministrului Sănătăţii privind aprobarea Baremului medical cu afecţiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii şcolarizării la vârsta de 6 ani (Data publicării: 21.02.2020)

- Calendarul privind înscrierea copiilor în învăţământul primar (Data publicării: 21.02.2020)

Centre/comisii de evaluare

- Decizia privind Centrele de evaluare psihosomatică (Data publicării: 21.02.2020)

- Centre de evaluare psihosomatică (Data publicării: 21.02.2020)

Anunţuri

- Adresă directori de şcoli şi consilieri şcolari (Data publicării: 21.02.2020)

- Măsuri organizatorice evaluări psihosomatice (Data publicării: 21.02.2020)

- Informaţii pentru părinţi (Data publicării: 21.02.2020)

- Mapa pentru evaluarea psihosomatica (Data publicării: 25.02.2020)

- Cerere evaluare psihosomatica (Data publicării: 25.02.2020)

- Model de fisa de evaluare psihosomatica (Data publicării: 25.02.2020)

Arhivă

- Înscrierea pentru anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 21.02.2020)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.