Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

 Centrul Logopedic Interşcolar (2014-2018)

Prezentare

- 2015-09-16-prezentare-cli.ppt (Data publicării: 16.09.2015)

Management

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 13.09.2018)

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I (Data publicării: 13.09.2018)

- Planul managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2018-2019 semestrul II (Data publicării: 18.02.2019)

- Planul managerial al Comisiei metodice a profesorilor logopezi pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 24.10.2018)

- Planul managerial al al Comisiei metodice a profesorilor logopezi pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I (Data publicării: 24.10.2018)

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I  (Data publicării: 18.02.2019)

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2017-2018 (Data publicării: 10.09.2018)

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe semestrul II an şcolar 2017-2018 (Data publicării: 10.09.2018)

Portofoliul profesorului logoped 2018-2019 (Documente specifice)

 * OPIS Portofoliu profesor logoped(Data publicării: 13.09.2018)

 * Fisa postului profesolului logoped(Data publicării: 13.09.2018)

 * Fisa de autoevaluare(Data publicării: 13.09.2018)

 * Raport de activitate (Data publicării: 13.09.2018)

 * Fisa de pontaj(Data publicării: 13.09.2018)

 * Fisa de depistare a copiilor cu tulburari de limbaj(Data publicării: 13.09.2018)

 * Fisa de examinare si depistare logopedica(Data publicării: 13.09.2018)

 * Invitatie adresata parintilor(Data publicării: 13.09.2018)

 * Protocol de colaborare cu cadrele didactice(Data publicării: 13.09.2018)

 * Registru de evidenta a prezentei la terapie(Data publicării: 13.09.2018)

 * Registru de evidenta anuala a copiilor cu tulburari de limbaj cuprinsi in terapie(Data publicării: 13.09.2018)

Arhivă

- 2017-2018 (Data publicării: 13.09.2018)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.