Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

 Centrul Logopedic Interşcolar (2014-2020)

Prezentare

- 2015-09-16-prezentare-cli.ppt

 

Management

- Raportul de activitate al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 14.09.2020)

- Plan managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 18.09.2020)

- Plan managerial al Centrului de Logopedie Interscolar pe anul şcolar 2020-2021 semestrul I (Data publicării: 18.09.2020)

Portofoliul profesorului logoped 2020-2021 (Documente specifice)

 * OPIS portofoliul profesorului logoped(Data publicării: 18.09.2020)

 * OPIS documente necesare cabinetelor de logopedie(Data publicării: 18.09.2020)

 * Copertă dosar(Data publicării: 18.09.2020)

 * Portofoliul profesorului logoped(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă de depistare a copiilor cu tulburări de limbaj (Data publicării: 18.09.2020)

 * Registru de evidenţă anuală(Data publicării: 18.09.2020)

 * Invitaţie adresată părinţilor(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fisa de logopedică(Data publicării: 18.09.2020)

 * Registru de evidenţă a prezenţei la terapie logopedică(Data publicării: 18.09.2020)

 * Ceriterii de selecţie a copiilor cu tulburări de limbaj şi comunicare în terapia logopedică(Data publicării: 18.09.2020)

 * Protocol de colaborare între profesorul logoped şi profesor învăţământ preşcola/primar(Data publicării: 18.09.2020)

 

Fişă autoevaluare şi raport justificativ (Documente specifice)

 * Copertă dosar(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă de autoevaluare a profesorului logoped(Data publicării: 18.09.2020)

 * Raport justificativ privind activitatea profesională derulată în anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 18.09.2020)

 

Plan de activitate (Documente specifice)

 * Plan de activitate anual(Data publicării: 18.09.2020)

 * Plan de activitate semestrul I(Data publicării: 18.09.2020)

 * Plan de activitate semestrul II(Data publicării: 18.09.2020)

 

Raportare (Documente specifice)

 * Model de raport de activitate anual(Data publicării: 18.09.2020)

 * Model de raport de activitate semestrul I(Data publicării: 18.09.2020)

 * Model de raport de activitate semestrul II(Data publicării: 18.09.2020)

 

Arhivă

- 2020-2021 (Data publicării: 14.09.2020)

 

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.