Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (2020-2021)

 

Contact:

tel.: 004.0738923498

tel.: 004.0738897491

email: cjapmm@yahoo.ro

- Anunţ consiliere psihopedagogică on-line pe durata suspendării activităţiilor didactice (Data publicării: 10.11.2020)

Documente manageriale CJAP Maramures 2020-2021

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 15.09.2020)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2019-2020 semestrul II (Data publicării: 14.09.2020)

- Planul managerial pe anul şcolar 2020-2021 (Data publicării: 14.09.2020)

- Planul managerial pe anul şcolar 2020-2021 semestrul I (Data publicării: 14.09.2020)

Portofoliul consilierului scolar 2020-2021 (Documente specifice)

 * OPIS portofoliul consilierului şcolar(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă cadru de evaluare a consilierului şcolar(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişa postului(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişa de autoevaluare(Data publicării: 18.09.2020)

 * Machetă raport justificativ(Data publicării: 18.09.2020)

 * Raport de activitate(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă de pontaj(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă de consiliere individuală/grup/colectivă(Data publicării: 18.09.2020)

 * Protocol de colaborare între consilierul şcolar ş profesorul diriginte/ învăţător/educator(Data publicării: 18.09.2020)

 * Proces verbal activităţi(Data publicării: 18.09.2020)

 * Fişă de caracterizare psihopedagogică(Data publicării: 18.09.2020)

Studii

- Optiunile scolare ale elevilor de clasa a VIII-a pentru anul scolar 2021-2022 (Data publicării: 03.12.2020)

Arhivă

- 2019-2020 (Data publicării: 14.09.2020)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2020, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.