Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (2019-2020)

Motto: "Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume." (Mahatma Gandhi)

Director: prof. dr. Ardelean Delia-Mariana

Program de audiente:

     * Miercuri: 12:00-15:00

 

Program de lucru 2019-2020

- Luni-Joi 08:00-16:30 / Vineri 08:00-14:00 (Data publicării: 07.09.2018)

 

MANAGEMENT

- Plan managerial CJRAE-MM pe sem. II, 2019-2020: 2020-01-22-plan-managerial-CJRAE-semestrul-II-2019-2020.pdf (Data publicării: 22.01.2020) - Raport CJRAE-MM pe sem. I, 2019-2020: 2020-01-22-raport-CJRAE-semestrul-I-2019-2020.pdf (Data publicării: 22.01.2020)

- Evaluarea managementului Cabinetelor scolare si interscolare de asistenta psihopedagogica(Data publicării: 07.10.2019)

- Evaluarea managementului Cabinetelor logopedice scolare si interscolare(Data publicării: 07.10.2019)

- Structura anului şcolar 2020-2021 (Data publicării: 03.09.2020)

- Mesajul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş cu ocazia începerii anului şcolar 2020-2021 (Data publicării: 03.09.2020)

- Organigrama CJRAE Maramureş (Data publicării: 18.09.2019)

- Codul de etică a CJRAE Maramureş (Data publicării: 10.09.2019)

- Codul de conduită a personalului didactic (Data publicării: 10.09.2019)

- Regulament Intern al CJRAE Maramureş (Data publicării: 12.09.2019)

- Regulament de Ordine şi Funcţionare al CJRAE Maramureş (Data publicării: 16.10.2019)

- Planul managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş pe anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 10.09.2019)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2018-2019(Data publicării: 10.09.2019)

- Plan Comun de Acţiune pentru implementarea unor activităţi de prevenire a consumului ilicit de tutun, alcool şi droguri în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Maramureş 2019-2025 (Data publicării: 29.10.2019)

 

Transparenţa financiară

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş: 2018-09-28-5324-lista-functiilor-transparenta-financiara.pdf (Data publicării: 30.09.2018)

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Reurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

- Lista functiilor din Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures conform Legii-cadru nr. 153/2018

Concursuri posturi

- Lista posturilor vacante/rezervate pentru anul şcolar 2020-2021 din cadrul CJRAE Maramureş

 

Consiliul de administraţie

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 20.09.2019)

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 12.09.2019)

- Tematica consiliului de administratie pentru anul scolar 2019-2020(Data publicării: 09.09.2019)

 

Consiliul Profesoral

- Decizie consiliul de profesoral(Data publicării: 03.10.2018)

- Decizie secretar consiliul profesoral(Data publicării: 11.10.2018)

- Tematica consiliului profesoral pentru anul scolar 2019-2020(Data publicării: 09.09.2019)

- Tabel centralizator decizii/comisii la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 10.10.2019)

 

Publicaţii

- Broşura CJRAE Maramureş - Proiecte şi campanii educaţionale de succes (Data publicării: 18.05.2020)

 

Anunţuri COVID-19

- Monitorul Oficial nr. 391 din 14 mai 2020, privind Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi al protecţiei civile (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind înscrierea în învăţământul primar, an şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020, privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a alotor acte normative. Pentru învăţământ, art. 34-44 (Data publicării: 15.05.2020)

- Ordinul nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 (Data publicării: 15.05.2020)

- Adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind măsurile pentru reluarea activităţii in unităţile de invăţămant (Data publicării: 29.04.2020)

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării a stabilit impreună cu specialiştii din cadrul Ministerului Sănătăţii şi in conformitate cu recomandările Comitetului Naţional pentru Situaţii de Speciale de Urgenţă măsurile pentru reluarea activităţii in unităţile de invăţămant, in condiţii de siguranţă pentru elevi, cadre didactice, personalul din şcoli şi părinţi. (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan naţional de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan judeţean de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar (Data publicării: 27.04.2020)

- Plan judeţean de intervenţie pentru situaţia suspendării cursurilor din invăţămantul preuniversitar la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 27.04.2020)

- Ordinul de aprobare a Instrucţiunilor privind asigurarea continuităţii procesului de invăţare la nivelul sistenului de invăţămant preuniversitar (Data publicării: 22.04.2020)

- Activităţi desfăşurate in cadrul CJRAE Maramureş la distanţă, in contextul suspendării cursurilor faţă in faţă, in anul şcolar 2019-2020 (Data publicării: 22.04.2020)

- Masuri aprobate (pentru perioada de suspendare a cursurilor sau in cazul prelungirii acestei perioade) la nivelul CJRAE Maramureş (Data publicării: 11.03.2020)

- Comunicat privind activitatea de consiliere online (Data publicării: 19.03.2020)

- Acordul parintilor pentru consiliere online (pentru persoanele sub 18 ani) (Data publicării: 19.03.2020)

- Dispozitie privind masurile luate pentru limitarea contactului interpersonal pentru angajaţii CJRAE Maramureş (Data publicării: 19.03.2020)

- Comunicat privind activităţile de relaţii cu publicul (Data publicării: 18.03.2020)

 

Anunţuri generale

- Anunţ de identificare şi selecţie a grupului ţintă a specialiştilor (Mediator şcolar şi consilier şcolar) care vor face parte din echipa comunitară integrată în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 05.12.2019)

- Organizare selecţie pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 1 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 2 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Anexa 3 la organizarea selecţiei pentru ocupare post de expert judeţean în cadrul proiectului POCU "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale." (Data publicării: 26.11.2019)

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Informaţii şi rezultate referitoare la concursul organizat în cadrul proiectului "Crearea şi implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale” etapele I & a II-a

- Site-ul proiectului

 

Link-uri utile

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

- Ministerul Educaţiei Naţionale

- Consiliul Judeţean Maramureş

 

Arhi

- 2017-2018 (Data publicării: 01.09.2018)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.