Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Sistemul de control intern/managerial (2017-2018)

 

- Decizia privind numirea sefiilor / coordonatorilor de compartimente de la CJRAE Maramures (Data publicării: 12.10.2017)

- Decizia privind numirea Comisiei de monitorizare de la CJRAE Maramures (Data publicării: 12.10.2017)

- Decizia privind numirea Echipei de gestionare a riscurilor de la CJRAE Maramures (Data publicării: 12.10.2017)

Arhiva

Arhiva 2016-2017

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2018, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.