Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.227, Fax 004.0262.211.228, cjraemm@yahoo.com

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (2018-2019)

Motto: "Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi īn lume." (Mahatma Gandhi)

Director: prof. dr. Ardelean Delia-Mariana

Program de audiente:

     * Miercuri: 12:00-15:00

Program de lucru 2018-2019

- Luni-Joi 08:00-16:30 / Vineri 08:00-14:00 (Data publicării: 07.09.2018)

MANAGEMENT

- Tematici activităţi de îndrumare şi control la nivelul CAP şi CLI (Data publicării: 22.01.2019)

- Mesajul Ministerului Educaţiei Naţionale cu ocazia începerii anului şcolar 2018-2019 (Data publicării: 06.09.2018)

- Organigrama CJRAE Maramureş (Data publicării: 07.09.2018)

- Codul de etică a CJRAE Maramureş (Data publicării: 04.12.2018)

- Decizia comisiei de elaborare a codului de etică a CJRAE Maramureş (Data publicării: 20.09.2018)

- Codul de conduită a personalului didactic (Data publicării: 17.09.2018)

- Regulament Intern al CJRAE Maramureş (Data publicării: 18.09.2018)

- Regulament de Ordine şi Funcţionare al CJRAE Maramureş (Data publicării: 18.09.2018)

- Planul operaţional pentru anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 17.09.2018)

- Planul managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş pe anul şcolar 2018-2019 (Data publicării: 11.10.2018)

- Planul managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş pe anul şcolar 2018-2019 semestrul II  (Data publicării: 18.02.2019)

- Planul managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş pe anul şcolar2018-2019 semestrul I (Data publicării: 11.10.2018)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2018-2019 semestrul I (Data publicării: 18.02.2019)

- Raportul de activitate pe anul şcolar 2017-2018(Data publicării: 10.09.2018)

- Raportul de activitate pe semestrul II an şcolar 2017-2018(Data publicării: 10.09.2018)

Transparenţa financiară

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş: 2018-09-28-5324-lista-functiilor-transparenta-financiara.pdf (Data publicării: 30.09.2018)

- Lista funcţiilor din Centrul Judeţean de Reurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

- Lista functiilor din Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Maramures conform Legii-cadru nr. 153/2018

Consiliu de administraţie

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 31.01.2018)

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 29.01.2018)

- Decizie secretar consiliul de administratie(Data publicării: 03.10.2018)

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 25.09.2018)

- Decizie consiliul de administraţie(Data publicării: 21.09.2018)

- Tematica consiliului de administratie pentru anul scolar 2018-2019(Data publicării: 07.09.2018)

Consiliul Profesoral

- Decizie consiliul de profesoral(Data publicării: 03.10.2018)

- Decizie secretar consiliul profesoral(Data publicării: 11.10.2018)

- Tematica consiliului profesoral pentru anul scolar 2018-2019(Data publicării: 07.09.2018)

- Tabel centralizator decizii/comisii pentru anul şcolar 2018-2019(Data publicării: 07.09.2018)

Link-uri utile

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş

- Ministerul Educaţiei Naţionale

- Consiliul Judeţean Maramureş

Arhi

- 2017-2018 (Data publicării: 01.09.2018)

 

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0743.514.913]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2019, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.